faktuurTijdens een tandartsbezoek kan een tandarts (of mondhygiënist) verschillende verrichtingen uitvoeren. De tandarts brengt deze bij de patiënt (of de verzekeraar) in rekening. De NZa stelt hiervoor maximumtarieven vast.

We hebben een aantal vragen op een rij gezet.

Op mijn rekening staan allemaal codes. Hoe weet ik wat de tandarts heeft gedaan?

 • De tandarts declareert aan de hand van prestatiecodes en een omschrijving van de verrichting. De codes voor de tandheelkundige verrichting bestaan uit een letter gevolgd door cijfers. De prestatiecodes en omschrijvingen staan in de tariefbeschikkingen op de website van de NZa. Daarin wordt zowel het maximumtarief als een toelichting bij de verrichting aangegeven. Bovendien zijn deze terug te vinden op de website  www.allesoverhetgebit.nl

Op mijn rekening staat bij een verrichting een prijs die niet overeenkomt met de tariefbeschikking van de NZa Mag dit?

 • De tandarts moet declareren conform de tariefbeschikking van de NZa. Elke verrichting heeft een eigen maximumtarief. De tandarts mag dus minder in rekening brengen dan het vastgestelde maximumtarief, maar mag nooit meer in rekening brengen.

Op mijn rekening staan verrichtingen waarvan ik niet zeker weet of die zijn verricht tijdens mijn behandeling. Wat kan ik doen?

 • Als u vragen heeft over uw nota, dan kan uw tandarts uitleg geven. De tandarts mag alleen verrichtingen declareren als de bijbehorende zorg daadwerkelijk is geleverd.

Mijn tandarts brengt meer tijd voor gebitsreiniging (M03) in rekening dan ik in de stoel heb gelegen. Mag dit?

 • De verrichting M03 moet per tijdblok van 5 minuten in rekening worden gebracht. Hierbij geldt dat alléén de werkelijke behandeltijd in rekening mag worden gebracht, de tijd die u dus voor de behandeling in de stoel heeft gelegen.
 • De tandarts mag de tijd (naar evenredigheid) afronden. Dit betekent dat zeven minuten in de stoel naar beneden wordt afgerond. Acht minuten wordt naar boven afgerond. Op de rekening staat dan 2x code M03.
 • De tandarts mag géén extra tijd in rekening brengen voor indirecte tijd (bijvoorbeeld vastlegging zorg in uw dossier) of de voor u gereserveerde tijd. De tandarts mag immers alleen verrichtingen declareren als de bijbehorende zorg daadwerkelijk is geleverd.

Op mijn rekening staan ook ‘materiaal- en techniekkosten’. Wat houdt dit in?

 • Bij verschillende verrichtingen zal de tandarts ‘materialen’ en/of ‘technieken’ gebruiken. Voorbeelden zijn een kroon of een brug. Deze zijn meestal niet in het tarief voor de verrichting opgenomen en worden aanvullend in rekening gebracht. De tandarts moet de kosten hiervoor 1-op-1 in doorberekenen. U vindt op uw rekening dus de inkoopprijs van de tandarts. De tandarts mag niet meer dan deze inkoopprijs in rekening bij u brengen. De tandarts is verplicht om op uw verzoek de bijbehorende inkoopfactuur te verstrekken. Vraag daar dus gerust om!

Ik moet een grote behandeling ondergaan en dat gaat veel kosten. Wat moet ik doen?

 • De tandarts is verplicht om bij een behandeling die duurder is dan € 250,- vooraf een offerte te geven. U kunt dan zien welke verrichtingen tijdens de behandeling worden verwacht en welke bedragen daarbij horen. Neem de tijd om na te denken over uw keuze. Overweeg of u een second opinion wilt (meestal zijn aan een second opinion kosten verbonden, of u deze vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgpolis). U kunt ook uw tandarts vragen of er alternatieven zijn. Check vooraf welk deel van de voorgestelde zorg wordt vergoed door uw zorgverzekering. Komen er ook materiaal- en techniekkosten voor op de offerte, bijvoorbeeld van een kroon? Overleg dan met uw tandarts over de keuzemogelijkheden, de prijzen hiervan kunnen namelijk sterk variëren. Ook bij een bedrag lager dan € 250 kunt u uiteraard vooraf naar de kosten vragen. De tandarts moet ook dan kunnen vertellen hoeveel de behandeling (bij benadering) gaat kosten.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over de tandartsrekening?

De volgende stappen kunt u ondernemen:

 • In gesprek gaan met de tandarts en vragen om een toelichting op de behandeling en/of rekening.
 • Informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) van de beroepsorganisatie KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde). Informatie kunt u ook vinden op de website www.allesoverhetgebit.nl. Telefonisch is het TIP te bereiken op het telefoonnummer 0900-2025012 (€ 0,90 per gesprek).
 • Een klacht indienen bij de tandarts via de klachtenregeling. De klachtenregeling loopt via de beroepsorganisatie waar de tandarts bij is aangesloten. De beroepsorganisatie kan een bemiddelende rol spelen of overgaan tot formele behandeling van de klacht, wat uiteindelijk resulteert in een uitspraak. De betreffende beroepsorganisaties zijn de KNMT en de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen). U kunt bij de tandarts vragen bij welke beroepsorganisatie hij/zij is aangesloten.
 • Melding maken bij het Meldpunt van de NZa via: www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt.

 1. Bij minder voorkomende of uitgebreidere behandelingen krijgt u van ons een begroting als u daar prijs op stelt, zodat u bij uw verzekering kunt navragen wat u vergoed krijgt.
 2. Voor kinderen tot en met 17 jaar worden reguliere tandheelkundige kosten vergoed, óók als er geen tandartsverzekering is afgesloten!
 3. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet, per telefoon of e-mail, contact op te nemen met de praktijk.
 
 
   
tandartspraktijk EEMSMOND
Gevelsteen 12
9934 LN Delfzijl
Telefoon 0596 68 22 28
Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur
vrijdag 8:30 tot 12:00 uur
   
Copyright © 2011 - 2023 Tandartspraktijk Eemsmond Delfzijl alle rechten voorbehouden.
Ontwerp: BW(E)B website ontwikkeling door liefhebbers!